Outsourcing Pracowniczy

Outsourcing Pracowniczy

  • Zatrudnienie przez BeeWork pracowników wskazanych przez Klienta lub selekcja i rekrutacja pracowników
  • Delegowanie pracowników do wskazanej pracy na określonym stanowisku w firmie Klienta

Korzyści:

  • Zmiana struktury kosztów, przeniesienie kosztów zatrudnienia z budżetu personalnego na budżet administracyjny
  • Rozwiązanie limitu etatów
  • Możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów zatrudnienia jakimi są pakiety socjalne, premie i inne benefity, szczególnie na stanowiskach kierowniczych
  • Przeniesienie na Agencję kosztów związanych z obsługą kadrowo- płacową

Zastosowanie:

  • Brak wolnych etatów
  • Brak środków w budżecie personalnym
  • Realizacja czasowo określonych projektów
  • Uniknięcie dodatków płacowych przy zatrudnieniu kadry kierowniczej