Profesjonalna selekcja kandydatów

Profesjonalna selekcja kandydatów

 • Określenie wymagań i oczekiwań Klientów
 • Przygotowanie ofert pracy
 • Wyszukiwanie kandydatów w bazie danych BeeWork
 • Profesjonalny dobór kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów
 • Selekcja kandydatów według zgłoszonych wymagań
 • Rozmowy rekrutacyjne – dostosowanie techniki rekrutacji do oferowanego stanowiska
 • Weryfikacja umiejętności i kompetencji (assesment center, weryfikacja referencji, testy)
 • Przygotowanie rekomendacji wybranych kandydatów
 • Koordynacja kolejnych etapów rekrutacji u Klienta
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonej rekrutacji

Korzyści:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy, które byłyby niezbędne do samodzielnego przygotowania ogłoszeń, ich emisji, gromadzenia życiorysów, wstępnej weryfikacji kandydatów, rozmów rekrutacyjnych
 • Optymalne dostosowanie kandydatów do wymagań przedstawionych przez Klienta
 • Obiektywna i kompleksowa ocena potencjalnych kandydatów
 • Dyskrecja prowadzonych procesów rekrutacyjnych
 • Szybki dostęp do bazy potencjalnych kandydatów
 • Pełna dokumentacja z prowadzonych przez Agencję działań rekrutacyjnych

Zastosowanie:

 • Odciążenie Działu Personalnego
 • Dotarcie do trudno dostępnej grupy kandydatów
 • Zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników
 • Brak Działu Personalnego w firmie